User Tools

Site Tools


30-20607-vernazza-la-gi

20607 Vernazza (tên chỉ định: 1999 RR219) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 4 tháng 9 năm 1999. Nó được đặt theo tên Pierre Vernazza, a planetary scientist ở European Space Research và Technology Centre.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 20001–21000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20607 Vernazza
30-20607-vernazza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)