User Tools

Site Tools


30-20616-zeeshansayed-la-gi

Zeeshansayed
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20616
Tên thay thế 1999 SH6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0241669
Viễn điểm quỹ đạo 2.4430487
Độ lệch tâm 0.0937680
Chu kỳ quỹ đạo 1219.2949772
Độ bất thường trung bình 325.25163
Độ nghiêng quỹ đạo 8.16872
Kinh độ của điểm nút lên 121.12466
Acgumen của cận điểm 113.19895
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20616 Zeeshansayed (1999 SH6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20616 Zeeshansayed
30-20616-zeeshansayed-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)