User Tools

Site Tools


30-20618-daniebutler-la-gi

Daniebutler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20618
Tên thay thế 1999 SG7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0860434
Viễn điểm quỹ đạo 2.8332288
Độ lệch tâm 0.1518894
Chu kỳ quỹ đạo 1408.9796228
Độ bất thường trung bình 58.48761
Độ nghiêng quỹ đạo 7.11363
Kinh độ của điểm nút lên 114.06999
Acgumen của cận điểm 266.77569
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20618 Daniebutler (1999 SG7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20618 Daniebutler
30-20618-daniebutler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)