User Tools

Site Tools


30-20623-davidyoung-la-gi

Davidyoung
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Abraham và G. Fedon
Nơi khám phá Everstar Observatory
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20623
Tên thay thế 1999 TS11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1452363
Viễn điểm quỹ đạo 3.1440309
Độ lệch tâm 0.1888342
Chu kỳ quỹ đạo 1570.8933020
Độ bất thường trung bình 24.31745
Độ nghiêng quỹ đạo 12.61059
Kinh độ của điểm nút lên 326.46670
Acgumen của cận điểm 23.14435
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

20623 Davidyoung (1999 TS11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1999 bởi M. Abraham và G. Fedon ở Everstar Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20623 Davidyoung
30-20623-davidyoung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)