User Tools

Site Tools


30-20625-noto-la-gi

Noto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Tsuchikawa
Nơi khám phá Yanagida Astronomical Observatory
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20625
Tên thay thế 1999 TG20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8678846
Viễn điểm quỹ đạo 3.0241860
Độ lệch tâm 0.0265274
Chu kỳ quỹ đạo 1846.9508765
Độ bất thường trung bình 241.15548
Độ nghiêng quỹ đạo 2.99415
Kinh độ của điểm nút lên 61.80071
Acgumen của cận điểm 347.31180
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

20625 Noto (1999 TG20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1999 bởi A. Tsuchikawa ở Yanagida Astronomical Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20625 Noto
30-20625-noto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)