User Tools

Site Tools


30-20631-stefuller-la-gi

Stefuller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20631
Tên thay thế 1999 TW91
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0289195
Viễn điểm quỹ đạo 2.6600343
Độ lệch tâm 0.1345961
Chu kỳ quỹ đạo 1311.1952105
Độ bất thường trung bình 175.97915
Độ nghiêng quỹ đạo 7.36714
Kinh độ của điểm nút lên 65.65957
Acgumen của cận điểm 260.07173
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20631 Stefuller (1999 TW91) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20631 Stefuller
30-20631-stefuller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)