User Tools

Site Tools


30-20632-carlyrosser-la-gi

Carlyrosser
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20632
Tên thay thế 1999 TC92
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2135285
Viễn điểm quỹ đạo 2.7434215
Độ lệch tâm 0.1068990
Chu kỳ quỹ đạo 1425.1980639
Độ bất thường trung bình 136.89503
Độ nghiêng quỹ đạo 7.60638
Kinh độ của điểm nút lên 128.63684
Acgumen của cận điểm 167.08348
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20632 Carlyrosser (1999 TC92) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20632 Carlyrosser
30-20632-carlyrosser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)