User Tools

Site Tools


30-20634-marichardson-la-gi

Marichardson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20634
Tên thay thế 1999 TP94
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0953060
Viễn điểm quỹ đạo 2.8023016
Độ lệch tâm 0.1443553
Chu kỳ quỹ đạo 1399.6821011
Độ bất thường trung bình 286.49016
Độ nghiêng quỹ đạo 5.63280
Kinh độ của điểm nút lên 59.87373
Acgumen của cận điểm 119.66614
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20634 Marichardson (1999 TP94) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20634 Marichardson
30-20634-marichardson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)