User Tools

Site Tools


30-20638-lingchen-la-gi

Lingchen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20638
Tên thay thế 1999 TV108
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5576717
Viễn điểm quỹ đạo 2.9030923
Độ lệch tâm 0.0632550
Chu kỳ quỹ đạo 1647.9102438
Độ bất thường trung bình 353.98468
Độ nghiêng quỹ đạo 4.15930
Kinh độ của điểm nút lên 246.09952
Acgumen của cận điểm 88.28580
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

20638 Lingchen (1999 TV108) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20638 Lingchen
30-20638-lingchen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)