User Tools

Site Tools


30-20639-michellouie-la-gi

20639 Michellouie
Khám phá
Khám phá bởi LINEAR
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên thay thế 1992 AO6; 1999 TD109
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 16 tháng 11 năm 2005 (JD 2453700.5)
Cận điểm quỹ đạo 357.598 Gm (2.390 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 436.460 Gm (2.918 AU)
Bán trục lớn 397.029 Gm (2.654 AU)
Độ lệch tâm 0.099
Chu kỳ quỹ đạo 1579.223 d (4.32 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 18.24 km/s
Độ bất thường trung bình 49.287°
Độ nghiêng quỹ đạo 9.709°
Kinh độ của điểm nút lên 299.541°
Acgumen của cận điểm 168.315°
Đặc trưng vật lý
Kích thước ? km
Khối lượng ?×10? kg
Mật độ khối lượng thể tích ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu 0.1?
Nhiệt độ ~171 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

(20639) Michellouie là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi chương trình Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln. Nó đã được đặt tên cho Michelle Louie (b. 1986).

  • MIT winners list
30-20639-michellouie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)