User Tools

Site Tools


30-20641-yenuanchen-la-gi

Yenuanchen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20641
Tên thay thế 1999 TF121
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6924261
Viễn điểm quỹ đạo 3.3531577
Độ lệch tâm 0.1092916
Chu kỳ quỹ đạo 1919.6003136
Độ bất thường trung bình 253.96560
Độ nghiêng quỹ đạo 2.85580
Kinh độ của điểm nút lên 135.73430
Acgumen của cận điểm 208.23274
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20641 Yenuanchen (1999 TF121) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20641 Yenuanchen
30-20641-yenuanchen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)