User Tools

Site Tools


30-20642-laurajohnson-la-gi

Laurajohnson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20642
Tên thay thế 1999 TC124
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6665775
Viễn điểm quỹ đạo 3.5449677
Độ lệch tâm 0.1414125
Chu kỳ quỹ đạo 1999.1846659
Độ bất thường trung bình 177.59450
Độ nghiêng quỹ đạo 5.17763
Kinh độ của điểm nút lên 168.86174
Acgumen của cận điểm 250.96079
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20642 Laurajohnson (1999 TC124) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20642 Laurajohnson
30-20642-laurajohnson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)