User Tools

Site Tools


30-20643-angelicaliu-la-gi

Angelicaliu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20643
Tên thay thế 1999 TK142
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1141212
Viễn điểm quỹ đạo 2.7458952
Độ lệch tâm 0.1299942
Chu kỳ quỹ đạo 1383.5983866
Độ bất thường trung bình 246.69521
Độ nghiêng quỹ đạo 2.23182
Kinh độ của điểm nút lên 251.54782
Acgumen của cận điểm 313.24199
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

20643 Angelicaliu (1999 TK142) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20643 Angelicaliu
30-20643-angelicaliu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)