User Tools

Site Tools


30-20644-amritdas-la-gi

Amritdas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20644
Tên thay thế 1999 TN144
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6538001
Viễn điểm quỹ đạo 2.8289215
Độ lệch tâm 0.0319406
Chu kỳ quỹ đạo 1657.8594419
Độ bất thường trung bình 113.83633
Độ nghiêng quỹ đạo 0.77350
Kinh độ của điểm nút lên 230.18087
Acgumen của cận điểm 342.77061
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20644 Amritdas (1999 TN144) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20644 Amritdas
30-20644-amritdas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)