User Tools

Site Tools


30-20646-nikhilgupta-la-gi

Nikhilgupta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20646
Tên thay thế 1999 TM150
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8120006
Viễn điểm quỹ đạo 3.1910898
Độ lệch tâm 0.0631490
Chu kỳ quỹ đạo 1899.3970628
Độ bất thường trung bình 280.14150
Độ nghiêng quỹ đạo 1.66750
Kinh độ của điểm nút lên 263.68012
Acgumen của cận điểm 66.31428
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

20646 Nikhilgupta (1999 TM150) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20646 Nikhilgupta
30-20646-nikhilgupta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)