User Tools

Site Tools


30-20649-miklenov-la-gi

Miklenov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20649
Tên thay thế 1999 TP170
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8022708
Viễn điểm quỹ đạo 3.0521252
Độ lệch tâm 0.0426781
Chu kỳ quỹ đạo 1829.2647606
Độ bất thường trung bình 43.28355
Độ nghiêng quỹ đạo 0.96733
Kinh độ của điểm nút lên 215.67093
Acgumen của cận điểm 20.87748
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

20649 Miklenov (1999 TP170) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20649 Miklenov
30-20649-miklenov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)