User Tools

Site Tools


30-20658-bushmarinov-la-gi

Bushmarinov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20658
Tên thay thế 1999 TY270
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1281450
Viễn điểm quỹ đạo 2.6667616
Độ lệch tâm 0.1123310
Chu kỳ quỹ đạo 1355.8874668
Độ bất thường trung bình 204.38978
Độ nghiêng quỹ đạo 6.10942
Kinh độ của điểm nút lên 292.15825
Acgumen của cận điểm 347.37276
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20658 Bushmarinov (1999 TY270) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20658 Bushmarinov
30-20658-bushmarinov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)