User Tools

Site Tools


30-20673-janelle-la-gi

Janelle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Bell
Nơi khám phá Farpoint Observatory
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20673
Tên thay thế 1999 VW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6507807
Viễn điểm quỹ đạo 3.3045289
Độ lệch tâm 0.1097757
Chu kỳ quỹ đạo 1876.7652346
Độ bất thường trung bình 286.40609
Độ nghiêng quỹ đạo 10.34652
Kinh độ của điểm nút lên 52.50760
Acgumen của cận điểm 301.23758
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

20673 Janelle (1999 VW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1999 bởi G. Bell ở Farpoint Observatory. Nó được đặt tên cho Janelle Burgardt (sinh năm 1954).[1]

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser ngày 20673 Janelle
30-20673-janelle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)