User Tools

Site Tools


30-20686-thottumkara-la-gi

Thottumkara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20686
Tên thay thế 1999 VX54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9868194
Viễn điểm quỹ đạo 2.6966828
Độ lệch tâm 0.1515668
Chu kỳ quỹ đạo 1308.9091849
Độ bất thường trung bình 331.84582
Độ nghiêng quỹ đạo 0.77333
Kinh độ của điểm nút lên 141.72604
Acgumen của cận điểm 64.36351
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20686 Thottumkara (1999 VX54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.[1]

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20686 Thottumkara
  1. ^ “JPL Small”. Truy cập 27 tháng 10 năm 2015. 
30-20686-thottumkara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)