User Tools

Site Tools


30-20689-zhuyuanchen-la-gi

Zhuyuanchen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20689
Tên thay thế 1999 VF63
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3684361
Viễn điểm quỹ đạo 3.1585567
Độ lệch tâm 0.1429567
Chu kỳ quỹ đạo 1677.9799806
Độ bất thường trung bình 282.92892
Độ nghiêng quỹ đạo 9.71748
Kinh độ của điểm nút lên 43.79473
Acgumen của cận điểm 32.15340
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

20689 Zhuyuanchen (1999 VF63) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20689 Zhuyuanchen
30-20689-zhuyuanchen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)