User Tools

Site Tools


30-20690-crivello-la-gi

Crivello
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20690
Tên thay thế 1999 VY66
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6170814
Viễn điểm quỹ đạo 3.2921422
Độ lệch tâm 0.1142385
Chu kỳ quỹ đạo 1855.0219928
Độ bất thường trung bình 279.51773
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84264
Kinh độ của điểm nút lên 61.34505
Acgumen của cận điểm 305.84835
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20690 Crivello (1999 VY66) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20690 Crivello
30-20690-crivello-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)