User Tools

Site Tools


30-20693-ramondiaz-la-gi

Ramondiaz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20693
Tên thay thế 1999 VV81
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7290144
Viễn điểm quỹ đạo 3.5035530
Độ lệch tâm 0.1242728
Chu kỳ quỹ đạo 2009.3422134
Độ bất thường trung bình 302.83341
Độ nghiêng quỹ đạo 0.22730
Kinh độ của điểm nút lên 260.87616
Acgumen của cận điểm 4.47297
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

20693 Ramondiaz (1999 VV81) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20693 Ramondiaz
30-20693-ramondiaz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)