User Tools

Site Tools


30-20696-torresduarte-la-gi

Torresduarte
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20696
Tên thay thế 1999 VJ95
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8288227
Viễn điểm quỹ đạo 3.4865851
Độ lệch tâm 0.1041520
Chu kỳ quỹ đạo 2049.5359168
Độ bất thường trung bình 66.93108
Độ nghiêng quỹ đạo 0.97220
Kinh độ của điểm nút lên 170.90317
Acgumen của cận điểm 348.01273
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

20696 Torresduarte (1999 VJ95) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20696 Torresduarte
30-20696-torresduarte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)