User Tools

Site Tools


30-20719-velasco-la-gi

Velasco
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20719
Tên thay thế 1999 XL99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0244294
Viễn điểm quỹ đạo 2.6379946
Độ lệch tâm 0.1315979
Chu kỳ quỹ đạo 1300.0830356
Độ bất thường trung bình 215.09397
Độ nghiêng quỹ đạo 1.96859
Kinh độ của điểm nút lên 287.10287
Acgumen của cận điểm 61.56796
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20719 Velasco (1999 XL99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20719 Velasco
30-20719-velasco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)