User Tools

Site Tools


30-20731-moth-diniz-la-gi

20731 Mothediniz (tên chỉ định: 1999 XH151) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 9 tháng 12 năm 1999. Nó được đặt theo tên Thais Mothé-Diniz, a planetary scientist và professor ở the Rio de Janeiro Federal University / Valongo Observatory.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 20001–21000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20731 Mothédiniz
30-20731-moth-diniz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)