User Tools

Site Tools


30-20760-chanmatchun-la-gi

Chanmatchun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi W. K. Y. Yeung
Nơi khám phá Rock Finder Observatory
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20760
Tên thay thế 2000 DR8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0247566
Viễn điểm quỹ đạo 2.8143884
Độ lệch tâm 0.1631759
Chu kỳ quỹ đạo 1374.6951089
Độ bất thường trung bình 318.62786
Độ nghiêng quỹ đạo 7.37235
Kinh độ của điểm nút lên 36.17061
Acgumen của cận điểm 266.36627
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

20760 Chanmatchun (2000 DR8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 2000 bởi W. K. Y. Yeung ở Rock Finder Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20760 Chanmatchun
30-20760-chanmatchun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)