User Tools

Site Tools


30-20768-langberg-la-gi

Langberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 25 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20768
Tên thay thế 2000 QO54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9364634
Viễn điểm quỹ đạo 2.8560132
Độ lệch tâm 0.1918736
Chu kỳ quỹ đạo 1354.8568910
Độ bất thường trung bình 324.96466
Độ nghiêng quỹ đạo 3.38114
Kinh độ của điểm nút lên 72.80528
Acgumen của cận điểm 351.62909
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20768 Langberg (2000 QO54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20768 Langberg
30-20768-langberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)