User Tools

Site Tools


30-20772-brittajones-la-gi

Brittajones
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lewis Daly thuộc Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20772
Tên thay thế 2000 QL182
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3797373
Viễn điểm quỹ đạo 2.6826811
Độ lệch tâm 0.0598417
Chu kỳ quỹ đạo 1470.9249016
Độ bất thường trung bình 220.73696
Độ nghiêng quỹ đạo 9.96811
Kinh độ của điểm nút lên 240.12168
Acgumen của cận điểm 287.30912
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20772 Brittajones (2000 QL182) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 2000 by the Lewis Daly thuộc Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20772 Brittajones
30-20772-brittajones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)