User Tools

Site Tools


30-20773-aneeshvenkat-la-gi

Aneeshvenkat
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20773
Tên thay thế 2000 QS208
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4956415
Viễn điểm quỹ đạo 3.7391837
Độ lệch tâm 0.1994510
Chu kỳ quỹ đạo 2010.4341533
Độ bất thường trung bình 169.09273
Độ nghiêng quỹ đạo 5.77578
Kinh độ của điểm nút lên 164.90566
Acgumen của cận điểm 156.15742
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20773 Aneeshvenkat (2000 QS208) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20773 Aneeshvenkat
30-20773-aneeshvenkat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)