User Tools

Site Tools


30-20776-juliekrugler-la-gi

Juliekrugler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20776
Tên thay thế 2000 RG10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1955724
Viễn điểm quỹ đạo 3.0209084
Độ lệch tâm 0.1582170
Chu kỳ quỹ đạo 1538.5791674
Độ bất thường trung bình 300.92832
Độ nghiêng quỹ đạo 4.28916
Kinh độ của điểm nút lên 160.62478
Acgumen của cận điểm 244.72359
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

20776 Juliekrugler (2000 RG10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20776 Juliekrugler
30-20776-juliekrugler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)