User Tools

Site Tools


30-20779-xiajunchao-la-gi

Xiajunchao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20779
Tên thay thế 2000 RN11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2770659
Viễn điểm quỹ đạo 2.4692525
Độ lệch tâm 0.0404917
Chu kỳ quỹ đạo 1335.3303446
Độ bất thường trung bình 76.91426
Độ nghiêng quỹ đạo 7.28644
Kinh độ của điểm nút lên 77.89208
Acgumen của cận điểm 290.11255
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

20779 Xiajunchao (2000 RN11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20779 Xiajunchao
30-20779-xiajunchao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)