User Tools

Site Tools


30-20780-chanyikhei-la-gi

Chanyikhei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20780
Tên thay thế 2000 RO11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1909233
Viễn điểm quỹ đạo 2.8864975
Độ lệch tâm 0.1369936
Chu kỳ quỹ đạo 1477.4683006
Độ bất thường trung bình 310.13579
Độ nghiêng quỹ đạo 6.49812
Kinh độ của điểm nút lên 182.38938
Acgumen của cận điểm 244.86175
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

20780 Chanyikhei (2000 RO11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Nó được đặt theo tên Chan Yik Hei, a science amateur from Hong Kong who achieved a Second Award in Engineering Category thuộc Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel in 2004, under Ceres Connection program.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20780 Chanyikhei
30-20780-chanyikhei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)