User Tools

Site Tools


30-20782-markcroce-la-gi

Markcroce
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20782
Tên thay thế 2000 RZ52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0839532
Viễn điểm quỹ đạo 2.5525926
Độ lệch tâm 0.1010751
Chu kỳ quỹ đạo 1289.2741097
Độ bất thường trung bình 20.44499
Độ nghiêng quỹ đạo 0.11508
Kinh độ của điểm nút lên 172.38223
Acgumen của cận điểm 288.20225
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20782 Markcroce (2000 RZ52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20782 Markcroce
30-20782-markcroce-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)