User Tools

Site Tools


30-20784-trevorpowers-la-gi

Trevorpowers
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20784
Tên thay thế 2000 RN56
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2434871
Viễn điểm quỹ đạo 2.5811639
Độ lệch tâm 0.0699899
Chu kỳ quỹ đạo 1368.5235999
Độ bất thường trung bình 39.08003
Độ nghiêng quỹ đạo 5.42986
Kinh độ của điểm nút lên 300.81340
Acgumen của cận điểm 59.85294
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20784 Trevorpowers (2000 RN56) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20784 Trevorpowers
30-20784-trevorpowers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)