User Tools

Site Tools


30-20785-mitalithakor-la-gi

Mitalithakor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20785
Tên thay thế 2000 RO60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1553989
Viễn điểm quỹ đạo 2.6800461
Độ lệch tâm 0.1085003
Chu kỳ quỹ đạo 1373.1187891
Độ bất thường trung bình 263.06069
Độ nghiêng quỹ đạo 6.94288
Kinh độ của điểm nút lên 296.57810
Acgumen của cận điểm 213.78058
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20785 Mitalithakor (2000 RO60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20785 Mitalithakor
30-20785-mitalithakor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)