User Tools

Site Tools


30-20787-mitchfourman-la-gi

Mitchfourman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20787
Tên thay thế 2000 RZ71
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9284178
Viễn điểm quỹ đạo 2.6172486
Độ lệch tâm 0.1515357
Chu kỳ quỹ đạo 1251.5545350
Độ bất thường trung bình 25.50514
Độ nghiêng quỹ đạo 4.75853
Kinh độ của điểm nút lên 209.94082
Acgumen của cận điểm 248.26284
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20787 Mitchfourman (2000 RZ71) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20787 Mitchfourman
30-20787-mitchfourman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)