User Tools

Site Tools


30-20789-hughgrant-la-gi

Hughgrant
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20789
Tên thay thế 2000 SU44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9378800
Viễn điểm quỹ đạo 3.1664330
Độ lệch tâm 0.2406892
Chu kỳ quỹ đạo 1489.2218191
Độ bất thường trung bình 316.22493
Độ nghiêng quỹ đạo 9.76629
Kinh độ của điểm nút lên 66.47066
Acgumen của cận điểm 14.65197
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

20789 Hughgrant (2000 SU44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 2000 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20789 Hughgrant
30-20789-hughgrant-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)