User Tools

Site Tools


30-20793-goldinaaron-la-gi

Goldinaaron
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20793
Tên thay thế 2000 SF118
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3020241
Viễn điểm quỹ đạo 2.9464161
Độ lệch tâm 0.1227778
Chu kỳ quỹ đạo 1552.7402458
Độ bất thường trung bình 312.85316
Độ nghiêng quỹ đạo 2.52315
Kinh độ của điểm nút lên 81.45133
Acgumen của cận điểm 265.27756
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20793 Goldinaaron (2000 SF118) là một tiểu hành tinh vành đai chính được nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln phát hiện vào ngày 24 tháng 9, năm 2000 tại Socorro. Tiểu hành tinh này được đặt tên theo tên của Aaron Goldin.[1]

  1. ^ “The Universal Times” (pdf). Summer Science Program. Fall 2005. Truy cập 29 tháng 11 năm 2010. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20793 Goldinaaron
30-20793-goldinaaron-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)