User Tools

Site Tools


30-20794-ryanolson-la-gi

Ryanolson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20794
Tên thay thế 2000 SD161
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9145363
Viễn điểm quỹ đạo 2.6800567
Độ lệch tâm 0.1666133
Chu kỳ quỹ đạo 1271.8151629
Độ bất thường trung bình 101.59566
Độ nghiêng quỹ đạo 5.09936
Kinh độ của điểm nút lên 305.34320
Acgumen của cận điểm 85.09833
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

20794 Ryanolson (2000 SD161) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20794 Ryanolson
30-20794-ryanolson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)