User Tools

Site Tools


30-20796-philipmunoz-la-gi

Philipmunoz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20796
Tên thay thế 2000 SN169
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6308090
Viễn điểm quỹ đạo 3.1596466
Độ lệch tâm 0.0913292
Chu kỳ quỹ đạo 1799.3784947
Độ bất thường trung bình 114.62740
Độ nghiêng quỹ đạo 2.28465
Kinh độ của điểm nút lên 281.26859
Acgumen của cận điểm 197.00164
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20796 Philipmunoz (2000 SN169) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20796 Philipmunoz
30-20796-philipmunoz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)