User Tools

Site Tools


30-20798-verlinden-la-gi

Verlinden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20798
Tên thay thế 2000 SH172
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0199195
Viễn điểm quỹ đạo 2.6560755
Độ lệch tâm 0.1360472
Chu kỳ quỹ đạo 1305.7633493
Độ bất thường trung bình 161.54344
Độ nghiêng quỹ đạo 7.43983
Kinh độ của điểm nút lên 50.56030
Acgumen của cận điểm 263.10261
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

20798 Verlinden (2000 SH172) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20798 Verlinden
30-20798-verlinden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)