User Tools

Site Tools


30-20809-eshinjolly-la-gi

Eshinjolly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20809
Tên thay thế 2000 SW259
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0325477
Viễn điểm quỹ đạo 2.7512485
Độ lệch tâm 0.1502365
Chu kỳ quỹ đạo 1351.1775850
Độ bất thường trung bình 278.96850
Độ nghiêng quỹ đạo 6.73575
Kinh độ của điểm nút lên 147.22884
Acgumen của cận điểm 357.77897
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

20809 Eshinjolly (2000 SW259) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20809 Eshinjolly
30-20809-eshinjolly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)