User Tools

Site Tools


30-20812-shannonbabb-la-gi

Shannonbabb
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20812
Tên thay thế 2000 SL269
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4362874
Viễn điểm quỹ đạo 2.9539644
Độ lệch tâm 0.0960395
Chu kỳ quỹ đạo 1616.0954488
Độ bất thường trung bình 136.06743
Độ nghiêng quỹ đạo 6.63773
Kinh độ của điểm nút lên 126.81112
Acgumen của cận điểm 36.85833
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20812 Shannonbabb (2000 SL269) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20812 Shannonbabb
30-20812-shannonbabb-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)