User Tools

Site Tools


30-20813-aakashshah-la-gi

Aakashshah
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20813
Tên thay thế 2000 SB274
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3775691
Viễn điểm quỹ đạo 2.9759127
Độ lệch tâm 0.1117672
Chu kỳ quỹ đạo 1599.5872354
Độ bất thường trung bình 164.07487
Độ nghiêng quỹ đạo 2.98933
Kinh độ của điểm nút lên 196.60418
Acgumen của cận điểm 307.92848
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20813 Aakashshah (2000 SB274) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 2000, bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20813 Aakashshah
30-20813-aakashshah-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)