User Tools

Site Tools


30-20814-laurajones-la-gi

Laurajones
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20814
Tên thay thế 2000 SW292
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6918726
Viễn điểm quỹ đạo 3.2487166
Độ lệch tâm 0.0937355
Chu kỳ quỹ đạo 1869.8109824
Độ bất thường trung bình 241.28452
Độ nghiêng quỹ đạo 9.20749
Kinh độ của điểm nút lên 324.08706
Acgumen của cận điểm 352.11091
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

20814 Laurajones (2000 SW292) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20814 Laurajones
30-20814-laurajones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)