User Tools

Site Tools


30-20817-liuxiaofeng-la-gi

Liuxiaofeng
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20817
Tên thay thế 2000 TT50
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4749854
Viễn điểm quỹ đạo 3.0577910
Độ lệch tâm 0.1053369
Chu kỳ quỹ đạo 1680.6145223
Độ bất thường trung bình 5.15795
Độ nghiêng quỹ đạo 9.87561
Kinh độ của điểm nút lên 117.64080
Acgumen của cận điểm 129.68278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20817 Liuxiaofeng (2000 TT50) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 10 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20817 Liuxiaofeng
30-20817-liuxiaofeng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)