User Tools

Site Tools


30-20818-karmadiraju-la-gi

Karmadiraju
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20818
Tên thay thế 2000 TQ54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8722595
Viễn điểm quỹ đạo 3.3742325
Độ lệch tâm 0.0803608
Chu kỳ quỹ đạo 2016.0798045
Độ bất thường trung bình 314.70932
Độ nghiêng quỹ đạo 1.48504
Kinh độ của điểm nút lên 48.87954
Acgumen của cận điểm 162.88901
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20818 Karmadiraju (2000 TQ54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 10 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20818 Karmadiraju
30-20818-karmadiraju-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)