User Tools

Site Tools


30-20821-balasridhar-la-gi

Balasridhar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20821
Tên thay thế 2000 UT5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0132082
Viễn điểm quỹ đạo 2.6471238
Độ lệch tâm 0.1360237
Chu kỳ quỹ đạo 1299.2080930
Độ bất thường trung bình 81.84657
Độ nghiêng quỹ đạo 6.80500
Kinh độ của điểm nút lên 192.42397
Acgumen của cận điểm 172.89044
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20821 Balasridhar (2000 UT5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20821 Balasridhar
30-20821-balasridhar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)