User Tools

Site Tools


30-20822-lintingnien-la-gi

Lintingnien
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20822
Tên thay thế 2000 UK7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2989234
Viễn điểm quỹ đạo 2.7868146
Độ lệch tâm 0.0959332
Chu kỳ quỹ đạo 1481.1001134
Độ bất thường trung bình 174.99477
Độ nghiêng quỹ đạo 5.06175
Kinh độ của điểm nút lên 223.35791
Acgumen của cận điểm 318.39814
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20822 Lintingnien (2000 UK7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20822 Lintingnien
30-20822-lintingnien-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)