User Tools

Site Tools


30-20823-liutingchun-la-gi

Liutingchun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20823
Tên thay thế 2000 UZ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5965941
Viễn điểm quỹ đạo 3.6207951
Độ lệch tâm 0.1647317
Chu kỳ quỹ đạo 2002.0066780
Độ bất thường trung bình 170.52304
Độ nghiêng quỹ đạo 5.70652
Kinh độ của điểm nút lên 45.74757
Acgumen của cận điểm 308.46897
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

20823 Liutingchun (2000 UZ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20823 Liutingchun
30-20823-liutingchun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)